Wanneer bel je wie?

Het is belangrijk om snel te kunnen handelen, dus is het belangrijk om te weten wanneer je 112 belt. Lees hieronder de situaties die kunnen voorkomen.

112 Politie

Voor als de komst van de politie direct gewenst is, bijvoorbeeld:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.
 • U wilt een verdachte situatie melden.

0900 - 8844 Politie

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct gewenst is, bijvoorbeeld:

 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U wilt in contact komen met de wijkagent van de gemeente Westland Kern Monster-Ter Heijde.
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.

0800 - 7000 Meldpunt Anoniem

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent.

 • U ondervindt aanhoudend overlast door drugsdealers.
 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

140174 Meldpunt Leefomgeving

Hier kunt u terecht met al uw meldingen, vragen en verzoeken over

 • Zwerfvuil
 • Bestrating, groen, speelterreinen,
 • Overlast, schades, vernielingen etc.
 • Alle zaken die u wilt melden, dienen betrekking te hebben op de openbare ruimte in de gemeente Westland.

U kunt uw meldingen ook doen via de BuitenBeter app.