Leer meer over ons!

Buurtpreventie Monster – Ter Heijde is een enthousiast team dat streeft naar veilige buurten.

Wat doen wij?

Buurtpreventie Monster – Ter Heijde is een wezenlijk onderdeel van de Westlandse samenleving. In de gemeente Westland bestaat sinds 1995 buurtpreventie. Vrijwilligers houden hierin samen met de politie en de gemeente toezicht in de buurt. De buurtpreventen surveilleren vrijwillig in herkenbare kleding in de openbare ruimte. Zij spreken mensen aan op ongewenst en normafwijkend gedrag en signaleren ongewone of onveilige situaties.

Uw partner in veiligheid

Ook houdt de buurtpreventie zich bezig met inbraakpreventie, ze communiceert met de jongerenwerkers en vormen een gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om veiligheidsvraagstukken binnen de dorpskernen. Door de komst van de buurtpreventie in Monster – Ter Heijde liep de overlast met ongeveer 75% terug.

Vrijwilliger

De vrijwilliger van de buurtpreventie heeft dezelfde bevoegdheden als ieder andere burger, bijv. door overlastveroorzakers aan te spreken en de politie in te lichten. AI met al heeft de buurtpreventie een nuttige functie en kan het bijdragen tot een prettige leefomgeving. De ervaring is dat deelname aan buurtpreventie een minimale belasting is met een positief resultaat. De buurtpreventieteams hebben de beschikking over eigen materialen zoals jassen, zaklampen, fietsen en telefoons. Deelnemers aan de buurtpreventie worden gevraagd om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. De kosten worden vergoed.

Hoeveel tijd kost het?

Afhankelijk van je motivatie en inzet word je eens in de 4 à 6 weken, ca. 4 uur per keer, ingezet. Door inzet bij toerbeurt valt het allemaal wel mee. Uiteraard zijn gemeente en politie ook betrokken en mag je van hen de nodige steun verwachten. Als buurtprevent werk je in een team. Naast het werk zijn er ook leer-en gezelligheid bijeenkomsten. Denk bijv. aan een cursus weerbaarheid en AED training, maar ook een feestje of uitje.